Charita

Jak můžete přispět?

Máte dvě možnosti. Můžete se zaregistrovat na charitativní BĚH PRO…, jehož celé startovné rozdělíme mezi jednotlivé příběhy. Minimální výše stratovného je 250,- Kč, ale můžete samozřejmě přispět i vyšší částkou.

Druhou možností je, že se zaregistrujete na jakýkoliv jiný běh na RunFestu a při registraci zaškrtnete políčka s příspěvkem na charitu.

RunFest 2017 = 42.000,- Kč

Na 2. ročníku CRAFT RunFest Ostrava jsme díky Vám charitativně vybrali 42.000,- Kč, které jsme rozdělili Marušce a Milanovi. Děkujeme!!!

Pomáhat má smysl.

Charita na RunFestu 2016

Už na prvím ročníku RunFestu jsme se rozhodli pomoci potřebným. Proto jedním ze závodů byl charitativní BĚH PRO… Loni jsme věnovali 18.500,- Kč základní škole, která pracuje s handicapovanými dětmi.

Na 2. ročníku jsme se rozhodli podpořit konkrétní děti, které se bez pomoci ostatních neobejdou.