Informace o klubu MK Seitl

 

 

Historie Maratón klubu Seitl Ostrava sahá až do ledna roku 1997, kdy se šestice vytrvalců rozhodla založit tento spolek. Hlavním důvodem vzniku oddílu byla snaha sjednotit lidi, kteří propadli běžeckému sportu. Postupem času se členská základna rozrůstala o nové členy nejen z našeho kraje, ale z různých koutů České republiky. Klub má momentálně zastoupení také v zahraničí. K dnešnímu dni je v oddíle více jak 150 členů různých věkových kategorií. Dle svých možností se účastní různých závodů a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Nejčastěji vyjíždí atleti na závody do sousedního Polska. Pravidelně navštěvují také jiné země v Evropě. Klub měl již zastoupení mimo jiné na závodech v severní Africe, na Blízkém i Dálném východě nebo střední Americe. 

Za více jak dvacet let činnosti oddílu zaznamenali někteří členové výrazných sportovních úspěchu a to nejen na republikové, ale také mezinárodní úrovni. Mezi nejúspěšnější oddílové reprezentanty patří například vytrvalkyně a několikanásobná mistryně republiky v půlmaratonu a maratonu Petra Pastorová nebo ultra maratonec Ondřej Velička. Ten opakovaně získal titul mistra republiky na ultra distancích a pyšnit se může také 2. místem na mistrovství Evropy v běhu na 24 hodin konaném v roce 2016 ve francouzském Albi.  Na mistrovství světa a Evropy na 24hod a rovněž na 100km se každým rokem účastní z našeho klubů kolem 6 běžců.

Zástupce měl klub mimo jiné i na různých seniorských či veteránských mistrovstvích Světa a Evropy. Někteří vytrvalci se také úspěšně a opakovaně účastnili jednoho z nejtěžších a nejprestižnějších ultra závodů na světě řeckého Spartathlonu. Velice oblíbená je účast na různých běžeckých štafetách, pořádaných například u příležitostí konání Olympijských her nebo na podporu jiných významných výročí či událostí. 

Během roku se klub spolupodílí nebo přímo pořádá mnoho sportovních akcí nejen pro dospělé, ale také pro děti. U některých z nich je využíváno zázemí areálu stadionu v Ostravě Martinově, který má oddíl v dlouhodobém pronájmu. V roce 2017 bylo na tomto stadionu otevřeno Ostravské vrhačské centrum. Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a celková poskytnutá dotace činila 700.000,- Kč. Do budoucna je v plánu postupné rozšiřování areálu, aby mohl sloužit široké sportovní veřejnosti. Na tomto stadionu, ale také na atletické dráze stadionu SAREZA v Ostravě Porubě, se během sezony pořádají běžecké tréninky a to nejen pro členy oddílu, ale i pro ostatní sportovce. Klub je činný také na kulturním poli, když každoročně pořádá v prostorách menzy Vysoké školy báňské v Ostravě Porubě oblíbenou SEITLPÁRTY. 

Za chod klubu je především zodpovědný jeho předseda, zakladatel a bývalý vynikající vytrvalec Otto Seitl. Nemalou zásluhu na dobré prezentaci mají také místopředsedové klubu a další členové, kteří se podílí na organizaci závodů, pořadatelské, trenérské, rozhodcovské a jiné činnosti, která je spojena s celoročním chodem oddílu.